Marie de Montpellier : Kunst is mijn vrijheid.

In een paar woorden, wie bent je?

Een moderne vrouw, jong van geest, die graag een hap uit het leven neemt en altijd vooruit wil, met een groot gezin waar ik veel voor zorg

 

Wanneer en hoe ben je je kunst gaan beoefenen?

Ik begon te schilderen als therapie na persoonlijke zorgen en het verlies van dierbaren. van geliefden.  Deze kunst, brengt mij vrijheid, vergetelheid van het moment en ontsnapping aan het volgen van mijn impulsen.

Mijn kunst is wat ik voel wanneer ik mijn penselen oppak en al mijn emoties doorlaat in mijn kleuren en materialen.

 

Wat zijn volgens u de belangrijke kwaliteiten van een kunstenaar en wat zijn de bijzonderheden van een Belgische kunstenaar?

Voor mij is een kunstenaar iemand die ontsnapt, die zijn impulsen, zijn emoties transcribeert door middel van penseelstreken, de helderheid van kleuren, vormen, materialen, schaduwen....

Voor mij verschilt de Belgische kunstenaar niet veel van eender welke andere kunstenaar in de wereld.  Net als de anderen probeert hij een techniek of een kennis te herschrijven, maar door er creativiteit, poëzie in te stoppen...

Afbeelding
oval et rond peinture abstraite de marie de Montpellier, artiste peintre belge

Als we uitgaan van de definitie van R. Magritte die zegt dat "surrealist zijn betekent het reeds geziene uit de geest bannen en het nog niet geziene zoeken", wat is surrealisme dan voor u?

Surrealisme is het uitdrukken, zonder censuur, van de realiteit van iemands gedachten.   Surrealisme is belangrijk in de huidige context waarin alles in alle richtingen beweegt.  Je moet verder gaan dan de tijd en verrassen door kunst.

 

Wat vind je leuk aan België dat je nergens anders vindt?

Wat ik leuk vind aan België is de hartelijkheid van de mensen en het contact.